Expertise

Account Based Marketing.

ABM, oftewel Account Based Marketing, is het toepassen van doelgerichte marketingstrategieën op vooraf geselecteerde accounts. Het hoofddoel van ABM is het opbouwen en behouden van relaties met belangrijke accounts. Een nauwe samenwerking tussen marketing en sales is essentieel om deze waardevolle accounts te identificeren en succesvol te converteren.

Maak je organisatie klaar voor Account Based Marketing.

Inkoop

Het is van belang dat zowel marketing- als sales leiders aan boord kunnen worden gehaald. Zij zijn van belang in de samenwerking, waarbij het erg belangrijk is dat zij openstaan voor het behalen van maximaal resultaat.

Budget

Om de betreffende target account te bereiken is er budget nodig. Het is dus erg belangrijk dat er een deel van het marketing budget specifiek hieraan kan worden uitgegeven. Op deze manier wordt dit budget gespecificeerd uitgegeven en zijn de resultaten beter te meten.

Meten

Onze marketing- en conversietracking-analytics zijn optimaal geconfigureerd om de impact van account-based statistieken te meten en bij te houden. Op deze manier kunnen we nauwkeurig inzicht krijgen in de resultaten van account-based marketing.

Onze kwaliteiten.

Strategisch advies

Onze experts analyseren jouw bedrijf en doelgroep om de perfecte LinkedIn Ads strategie te ontwikkelen. We stellen meetbare doelen op en maken een plan om deze doelen te behalen.

LinkedIn Ads campagne opzet en targeting

We stellen de campagne op en zorgen voor de juiste targeting om jouw ICP (Ideal Customer Profile) op LinkedIn te bereiken. Het bereiken van key accounts wordt hierdoor vergemakkelijkt, waardoor de advertentie eerder bij de decision maker terechtkomt.

Continue verbetering

Onze experts monitoren de LinkedIn Ads campagne continu en optimaliseren waar nodig. We analyseren data en passen de targeting en advertenties aan om de campagne nog effectiever te maken.